• En studie av konstruert handling og avbildende tegn i spontan og planlagt fortelling 

      Hjertaas Johnsen, Karoline Marie. Lohse, Cecilie. Ludvigsen, Lotte. Rosvold, Ida Elise. (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgavens formål er å forbedre kunnskapen om hvordan erfarne tegnspråkbrukere benytter seg av avbildende tegn og konstruert handling i spontan og planlagt fortelling, med utgangspunkt i problemstillingen: Hvor ofte og ...