• Å være ung i Kristiansund - og kanskje voksen i fremtiden? 

      Hjelmaas, Stine (Master thesis, 2023)
      Norge står ovenfor flere demografiske utfordringer. Urbanisering, sentralisering og en aldrende befolkning medfører bekymring, særlig for distriktene som opplever nedgang i befolkningen. Også små- og mellomstore byer vil ...