• Energy Storage for Reinforcement of a High Voltage Distribution Grid 

      Hjelle, Vebjørn (Master thesis, 2019)
      Eit 22 kV distribusjonsnett som forsyner eit hyttefelt beståande av 350 hytter har i dette prosjektet blitt analysert. Ei planlagt utviding på rundt 180 hytter er foreståande, og feltet er regulert for totalt omkring 1000 ...