• Økt fokus på kjønnsidentitetstematikk i skolen 

      Hjelle, Andrine (Bachelor thesis, 2019)
      Utgangspunktet for denne oppgaven er at ivaretakelse av alle barn i skolen er en viktig del av læreryrket og skolens oppgave. Studien retter oppmerksomhet mot hvordan det oppleves å være transperson i skolen i dag, og ...