• Mobilapplikasjon for å avdekke alvorlighetsgrad knyttet til brannskade 

      Hjørungdal, Mikal Olai (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med denne oppgaven er å lage en mobilapplikasjon som gir en nøyaktig kalkulasjon av kroppsoverflate og brannskade. Applikasjonen gjør det også mulig for at du kan utføre denne prosessen i en nødsituasjon før eller ...