• En investering i globale medborgere? 

      Hirsti, Ragnhild (Master thesis, 2020)
      I en globalisert og mangfoldig verden er det nødvendig å gi unge borgere verktøy for å håndtere interkulturelle situasjoner og møter. Til en viss grad har ungdomsutveksling blitt presentert som en løsning på problemer som ...