• Development of an Instrument for Mitral Valve Repair 

      Hiorth, Nikolai (Master thesis, 2016)
      Mitralinsuffisiens er en hjertelidelse der mitralklaffen lekker når ventrikkelen trekker seg sammen. Dette er en vanlig klaffesykdom, og det antas at ca 2-3% av befolkningen er affisert. Den vanligste behandlingen er åpen ...