• En studie av mekanismene bak telehiving. 

      Hinna, Åshild (Master thesis, 2012)
      Telehivskader er et stort problem på norske veger. Senest i fjor vinter ble flere nye norske motorveger ødelagt av telehiv. Siden hele vegkroppen må graves opp og bygges på ny for å få bukt med telehivskadene, medfører ...