• Fra undergrunnen til overflaten - Den norske undergrunnsskrekken 

      Hindrum, Tanja Aas (Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven tar for seg utviklingen til den norske undergrunnsskrekken, den nye uavhengige norske filmproduksjonen, som så smått begynte å røre seg på 2000-tallet. Hensikten med denne oppgaven er tredelt. Den ...