• Egenomsorg av diabetes type II: utfordringer ved veiledning 

      Halvorsen, Kristina Myrsveen; Himle, Bente (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Bakgrunn: Primært mål for diabetesbehandlingen er å oppnå glykemisk kontroll for å forebygge alvorlige senkomplikasjoner. Dette avhenger av pasientens grad av egenomsorg. God veiledning er en forutsetning for at ...