• Delingsløsninger som tiltak for bærekraftig og sirkulær utvikling 

      Hilmo, Hanna Bang (Master thesis, 2021)
      For å kunne bremse den globale temperaturstigningen kreves det en samfunnsomstilling, der forbruket må reduseres. Vi må bevege oss bort fra den lineære økonomien og mot en sirkulær økonomi, der ressursene forblir i kretsløpet ...