• Displacements as failure origin of placed riprap on steep slopes 

   Hiller, Priska Helene; Aberle, Jochen; Lia, Leif (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper presents results from a scale model study related to the stability of dumped and placed riprap on steep slopes of 1:1.5 (vertical: horizontal) exposed to overtopping. The experiments showed that small rearrangements ...
  • Field and model tests of riprap on steep slopes exposed to overtopping 

   Hiller, Priska Helene; Lia, Leif; Aberle, Jochen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The comparability of large-scale field tests of dumped and placed riprap with a stone diameter of 0.37 m and corresponding model tests in a scale of 1:6.5 was investigated in terms of stability, packing density and visually ...
  • Nedstrøms skråning av steinfyllingsdammer - modellforsøk av plastring under ulike strømningsforhold 

   Røer, Hans Edward (Master thesis, 2014)
   Formålet med denne masteroppgaven er å finne ut hvordan ulike strømningsforhold påvirker styrken av et plastret erosjonsdekke. Plastring er en metode å legge stein der steinene ligger stabilt og med god innbyrdes kontakt. ...
  • Plastring av elvebunn med sterk strøm 

   Meaas, Ragnhild Sørlie (Master thesis, 2014)
   Utbygging av vannkraft i områder der geologien er ung, som i Andesfjellene og Himalaya, kan være utfordrende ettersom erosjonsprosesser kan føre til at konstruksjoner bryter sammen. Dette kan spesielt være et problem der ...
  • Plastring av fyllingsdammar - forskyvningar i damkrona 

   Kjosavik, Fredrikke (Master thesis, 2015)
   Skråningsvern utført som plastring er ein særskild norsk byggemåte nytta for erosjonssikring av fyllingsdammar sidan 1950-talet. Nedstrøms skråning av ein fyllingsdam er normalt tørr, men kan i ulykkestilfelle verte utsett ...
  • Plastring av fyllingsdammar - forskyvningar i damkrona 

   Kjosavik, Fredrikke (Master thesis, 2015)
   Skråningsvern utført som plastring er ein særskild norsk byggemåte nytta for erosjonssikring av fyllingsdammar sidan 1950-talet. Nedstrøms skråning av ein fyllingsdam er normalt tørr, men kan i ulykkestilfelle verte utsett ...
  • Plastring av fyllingsdammer - Effekt av forband på styrken av plastringen 

   Pettersen, Eirik Helgetun (Master thesis, 2015)
   Formålet med masteroppgaven er å finne ut hvordan kvalitet og styrke av plastring blir påvirket av forband. Plastring er en metode der steinene i skråningsvernet legges stabilt med fall inn mot dammen og med god innbyrdes ...
  • Plastring av fyllingsdammer - Effekt av forband på styrken av plastringen 

   Pettersen, Eirik Helgetun (Master thesis, 2015)
   Formålet med masteroppgaven er å finne ut hvordan kvalitet og styrke av plastring blir påvirket av forband. Plastring er en metode der steinene i skråningsvernet legges stabilt med fall inn mot dammen og med god innbyrdes ...
  • Plastring av fyllingsdammer - forskyving i plastring og anvendelse av Smartstone sensorer 

   Jakobsen, Jens (Master thesis, 2015)
   I denne oppgaven er det gjennomført modellforsøk på nedstrøms skråningsvern på fyllingsdammer. Nedstrøms skråningsvern blir i dag utført som plastring, det vil si at en og en stein plasseres på en slik måte at de ligger ...
  • Plastring av fyllingsdammer - forskyving i plastring og anvendelse av Smartstone sensorer 

   Jakobsen, Jens (Master thesis, 2015)
   I denne oppgaven er det gjennomført modellforsøk på nedstrøms skråningsvern på fyllingsdammer. Nedstrøms skråningsvern blir i dag utført som plastring, det vil si at en og en stein plasseres på en slik måte at de ligger ...
  • Riprap design on the downstream slopes of rockfill dams 

   Hiller, Priska Helene (Doctoral theses at NTNU;2017:140, Doctoral thesis, 2017)
   Sammendrag: Erosjonssikring av stein er mye brukt, blant annet for å sikre nedstrøms skråning på steinfyllingsdammer mot erosjon fra ulykkeslaster som overtopping eller gjennomstrømning. Denne avhandlingen fokuserer på ...