• Turtaking i tolkemedierte samtaler 

      Hexeberg, Line Emilie Lorentsen (Bachelor thesis, 2022)
      Turtaking er en av de mest grunnleggende behovene for koordinering i en samtale. Det er et begrep som er basert på begrepet «tur», som vil si den tidsperioden en person har rett på å ha ordet. I en samtale bytter man på å ...