• Reduksjon av konfliktpunkter i plan- og toplanskryss 

      Hetty, Gustav (Master thesis, 2022)
      I Norge gjennomføres en betydelig andel av alle reiser med personbil. Det er store samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til både reisetid, køkjøring og ulykker i biltrafikken. Et effektivt og sikkert transportsystem som ...