• Skred i strandsonen: studie av skredet i Leksvik 

      Hetland, Kjersti Dahle (Master thesis, 2019)
      Den 20.juni 2018 gikk det et stort skred i Leksvik i Trøndelag. Hendelsen inntraff i strandsonen og spredte seg over 1,3km på svært kort tid. Studier av batymetrisk kart avslører at det er flere skredgroper langs strekningen. ...