• Instituttlederrollen 

      Hestnes, Arne Kristian (Master thesis, 2015)
      Masteroppgavens problemstilling tar utgangspunkt i hvordan ledere av universitetsinstitutter utformer og fyller instituttlederrollen, og hva som påvirker rolledannelsen. Universitets- og høgskolesektoren har gjennom mange ...