• Verktøy for måling og vedlikehold av brannkunnskap 

      Nikolaisen, Kim Einar; Hestenes, Jørn Petter Rye; Harr, Marianne (Bachelor thesis, 2015)
      Denne oppgaven handler om brannberedskap ombord på ferger, både med tanke på generell brannkunnskap og farlig last. Problemstillingen var å utvikle et verktøy for å måle og vedlikeholde kompet ...