• Røntgen helkropp med mistanke om barnemishandling 

      Moldal, Astri; Hestegrei, Victoria; Mikkelsen, Snorre Forsberg (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: Røntgenprosedyrer blir i hovedsak utviklet individuelt på sykehus eller helseforetak, og gjennom praksis har vi sett at utformingen og innholdet hos disse har store variasjoner. I denne studien vil vi derfor se ...