• Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning 

      Hestad, Maria Berg (Master thesis, 2010)
      SammendragNardo skole og barnehage (NSOB) er en prestisjeskole sett i energi- og byggteknisk forstand. Den ble ferdigstilt i oktober 2008 og har vært i drift i snart to år. Energisystemet ved skolen består av en varmepumpe ...