• Modell for nøyaktig posisjonering av kraftledningsfeil 

      Hestø, Malin Helen (Master thesis, 2018)
      I denne masteroppgaven har det blitt utarbeidet en foreslåatt modell for beregning av feilposisjon. Denne modellen ble utarbeidet gjennom funn fra prosjektoppgave [1] skrevet av samme forfatter. Ved bruk av verktøy og data ...