• Prosessutvikling for produktvisualisering i maritime miljø. 

      Hessen, Stian Johansen (Bachelor thesis, 2020)
      Denne tekniske rapporten er besvarelse for avsluttende hovedoppgave i Produkt og systemdesign 2017-2020, ved NTNU Ålesund. Hovedoppgaven er gjennomført hos Skipsteknisk AS, hvor kandidaten fra før har gjennomført praksis ...