• Supporting students with social platform 

      Hessen, Marie (Master thesis, 2021)
      Ensomhet hos studenter i høyere utdanning er et stort problem i Norge i dag, og en teknologisk løsning er kanskje ikke løsningen, men det kan føre oss i riktig retning. I denne masteroppgaven er det laget en prototype ...