• Beslutningsgrunnlag for utbedring og utbygging av sørsida i Ålesund. 

      Oksavik, Anders Døving; Hessen, Aleksander Storheim (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgaven startet med en indikasjon fra vår veileder Terje Tvedt om at Ålesund kommunale eiendom KF(heretter ÅKE) var interessert i en oppgave som så på mulighetene for utvikling av Sørsida i Ålesund Kommune, og en kartlegging ...