• Leid som den er 

      Hesle, Martin Aune (Master thesis, 2010)
      Formålet med denne oppgaven er å forske på bruken av ”leid som den er ”klausuler i husleiekontrakter, ved leie av boliger i Norge. Fremstillingen har som hovedmål å vurdere om når utleier kan anvende en” som den er” ...