• Hva forårsaker frafall i ungdomsidretten? 

      Hermundsgård, Jan Åge (Bachelor thesis, 2020)
      Oppgavens formål er å forklare hva som forårsaker frafall i ungdomsidretten gjennom et kvalitativt forskningsperspektiv. Gjennom 6 fokuserte dybdeintervju av tidligere idrettsutøvere som sluttet med idrett i alderen 15-20 ...