• Aktivitet og sosial deltakelse for eldre 

      Troøien, Arnt; Hermansen, Elisabeth Vasseljen (Bachelor thesis, 2019)
      Mål: Målet med denne litteraturstudien er å øke vår kunnskap om hvordan man kan fremme sosial deltakelse blant ensomme eldre. Bakgrunn: Dette er vår bacheloroppgave innen ergoterapi, og vi har på bakgrunn av erfaringer ...