• Coastal garbage detection 

      Hermanrud, Nina Tandrevold (Master thesis, 2019)
      Plast i havet er et stadig økende problem. Lokalisering av søppel og ved å engasjeretil søppelplukking, kan bidra til å adressere plastforurensingen. Denne oppgaven kom-mer med et forslag til et system som automatisk ...