• Forumteater som verktøy 

      Henriksen, Nora Bjørvig. (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven skriver jeg om forumteater og LHBT+-gruppen. Oppgaven tar for seg problemstillingen «På hvilken måte kan man bruke forumteater til å forhindre diskriminering av mennesker med en annen legning?». Igjennom ...