• Digital postpartumsamtale - kommet for å bli? 

   Henriksen, Annelén; Skoge, Ingrid Helene (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Tittel: Digital postpartumsamtale - kommet for å bli? Hensikt: Få kunnskap om jordmødres erfaringer med den digitale postpartumsamtalen under covid-19 pandemien. Metode: Vi har benyttet oss av et kvalitativt ...
  • Digital postpartumsamtale - kommet for å bli? 

   Henriksen, Annelén; Skoge, Ingrid Helene (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Tittel: Digital postpartumsamtale - kommet for å bli? Hensikt: Få kunnskap om jordmødres erfaringer med den digitale postpartumsamtalen under covid-19 pandemien. Metode: Vi har benyttet oss av et kvalitativt ...