• Data-Driven Stochastic Model Predictive Control of an Isolated Microgrid 

   Hennum, Tor (Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen demonstrerer benyttelsen av en stokastisk modell-prediktiv kontroll-algoritme for å oppnå stabil optimal regulering av et øydrevet mikronett. Den demonstrerer muligheten av en slik metode, diskuterer ...
  • Hybridisering av MPSV-fartøy 

   Braute, Edvard Kjelstadli; Walderhaug, Kristian Løvold; Øren, Carsten Fiskaa (Bachelor thesis, 2022)
   I et samfunn med mye klimagassutslipp og et økende fokus på klimapolitikk, blir den maritime næringen og shipping-industrien tvunget til å tenke nytt. Fra IMO er det bestemt utslippsgrenser for enkelte havområder, noe det ...
  • Hydrogen som energibærer på Raumabanen 

   Tønnessen, Sigrid; Sharif, Sumeyo (Bachelor thesis, 2022)
   Abstract will be available on 2024-06-14