• "Smarte" byer - for hvem? 

      Henjum, Elisabeth Dreyer (Master thesis, 2019)
      Byutvikling er i stor endring både på grunn av en økende grad av urbanisering, og en dreining mot bærekraft og samskapning hvor alle aktører skal involveres i utviklingen. Smarte byer har i den senere tid kommet som en ...