• A study on optimal utilization of electric heating for buildings 

      Hengebøl, Camilla (Master thesis, 2020)
      Fra januar 2020 er oppvarming i bygninger basert på olje og gass ulovlig i Norge. I tillegg forventes det et strengere lovverk for bygninger fremover, for å kunne møte målene som er satt med tanke på reduksjon av CO2-utslipp. ...