• Hvor tiltrekkende er et godt omdømme? 

      Henanger, Espen (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven undersøker hvordan studenter opplever at omdømme, samfunnsansvar og arbeidsgiveres merkevarebygging påvirker attraktiviteten til potensielle arbeidsgivere. Studien er en kvalitativ analyse basert på ...