• Discrete Morse Theory and Simplicial Sets 

      Hem, Bjørnar Gullikstad (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven anvender vi konsepter og metoder fra teorien om simplisielle mengder til å studere diskret Morseteori. Vi fokuser på den diskrete flyt-kategorien introdusert av Vidit Nanda, og undersøker dens egeneskaper ...