• Kriterie for design av HVDC skøytar 

      Helvig, Martha (Master thesis, 2013)
      I denne masteroppgåva er det sett på kriterier for design av ein DC -skøyt. Ved DC-spenning er det konduktiviteten som påverkar leiingsevna til isolasjonen. I ein skøyt vil isolasjonen gradvis verte fjerna ned mot leiaren, ...