• Applikasjon for produksjon og publisering av skoleavis 

      Helstrøm, Ørjan Breimo (Master thesis, 2014)
      I denne oppgaven har det blitt utviklet et verktøy for lærere og elever i ungdomsskolefaget Medier og informasjon. Verktøyet gjør det mulig for elevene å produsere og publisere en skoleavis på nett. Målet med verktøyet ...