• Mellom frihet og frykt 

      Helmersen, Yngvild Elise (Master thesis, 2013)
      Bakgrunnen for denne oppgaven, var at jeg ønsket å forske på krigshistorien til hjembyen min, Namsos. Jeg ville si noen om befolkningens holdninger til tyskerne og «den nye tid», etter at byen ble bombet 20. april 1940, ...