• Sikkerhet i prosjektering i bygg- og anleggsprosjekter 

      Fung, Mei Yain; Helle, Karina Ness (Master thesis, 2020)
      Bygg- og anleggsnæringen er en av næringene i Norge med flest rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall og arbeidstilsynet etterlyser handling. Arbeidsformen i bygg- og anleggsbransjen kjennetegnes ved at det er ...