• Morgendagens sykehjem: fra pilot til implementering? 

      Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid; Helland, Stephanie (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;5/16, Research report, 2016)
      SAMMENDRAG BAKGRUNN: Sykehjem står ovenfor store utfordringer når det gjelder å levere tjenester av høy kvalitet innenfor de rammene de forvalter. Tjenestedesign som tenkning – og metode for endringsarbeid er foreløpig ...