• Seismisk inversjon ved bruk av genetiske algoritmer 

      Helland, Fredrik (Master thesis, 2006)
      Det er ønskelig med nøyaktig informasjon om fysiske egenskaper som beskriver havbunnen for å kunne modellere akustisk utbredelse i vannet. Det har i denne oppgaven blitt sett på global inversjon av geoakustiske parametere. ...