• On Graph Based Cryptocurrency Systems 

      Helland, Erlend Lid (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven undersøker og sammenligner trekk ved kryptovaluta basert på blokkjeder med kryptovaluta basert på Rettede Asykliske Grafer (RAG). Blokkjedebasert kryptovaluta møter utfordringer på felt som skalering, ...