• Optimal plassering av sekundærreserver 

      Helgesen, Elisabeth Haslerud (Master thesis, 2019)
      For å opprettholde frekvensnivået i kraftsystemet er det nødvendig å kunne regulere produksjon på kort varsel. Reservemarkedet brukes til å utføre denne reguleringen, ved at systemoperatør kan justere produksjon ved kraftverk ...