• Depth Estimation and Object Detection using Stereo Vision for Autonomous Ferry 

   Auestad, Kristian (Master thesis, 2021)
   I denne avhandlingen evaluerers flere methoder for løsing av korrespondanseproblemet og objektdeteksjon ved bruk av stereokamera. For løsing av korrespondanseproblemet ble den lokale metoden Sum of Absolute Differences og ...
  • Domain Adaptation for Detection of Maritime Vessels in Images 

   Landsnes, Kristoffer (Master thesis, 2021)
   Deteksjon av objekter er imperativt for situasjonsforståelse i autonome systemer og bidrar til trygg og kontrollert autonom navigasjon. I maritime miljøer er kamerabaserte detektorer et av de viktigste systemene som gir ...
  • Low Altitude Georeferencing for Imaging Sensors in Maritime Tracking 

   Helgesen, Øystein Kaarstad; Brekke, Edmund Førland; Stahl, Annette; Engelhardtsen, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper presents a method for georeferencing low-altitude camera sensors, both infrared and electro-optical, in a maritime context. Accurate georeferencing require very high precision for the object pixel coordinates ...
  • Maritime object detection using infrared cameras 

   Hølland, Eskil Hatling (Master thesis, 2019)
   Autonom transport blir stadig mer tilgjengelig, både landbasert, luftbasert og til havs. Urbane vannveier er på den andre siden underutnyttet i dagens byer. Den vanlige måten å krysse en kanal er enten via bro eller en ...
  • Sensor Combinations in Heterogeneous Multi-sensor Fusion for Maritime Target Tracking 

   Helgesen, Øystein Kaarstad; Brekke, Edmund Førland; Helgesen, Håkon Hagen; Engelhardtsen, Øystein (Chapter, 2019)
   Safe navigation for autonomous surface vehicles requires a robust and reliable tracking system that maintains and estimates position and velocity of other vessels. This paper demonstrates a measurement level sensor fusion ...
  • Stereo vision for autonomous ferry 

   Olsen, Trine Ødegård; Theimann, Lina Charlotte Kristoffersen (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven diskuterer stereosyn for å detetktere objekter på lange distanser, kalibrering og system implementasjon for et førerløst fartøy. Oppsettet innehar en interaksiell avstand på 1.80 meter mellom kameraene for ...
  • Stereo vision for autonomous ferry 

   Theimann, Lina Charlotte Kristoffersen; Olsen, Trine Ødegård (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven diskuterer stereosyn for å detetktere objekter på lange distanser, kalibrering og system implementasjon for et førerløst fartøy. Oppsettet innehar en interaksiell avstand på 1.80 meter mellom kameraene for ...
  • The Autosea project: Developing closed-loop target tracking and collision avoidance systems 

   Brekke, Edmund Førland; Wilthil, Erik Falmår; Eriksen, Bjørn-Olav Holtung; Kufoalor, D. Kwame Minde; Helgesen, Øystein Kaarstad; Hagen, Inger Berge; Breivik, Morten; Johansen, Tor Arne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Autonomous surface vehicles and maritime autonomous surface ships must rely on sense-and-avoid systems for navigating safely among other ships. The main objective of this paper is to present examples of such systems, and ...