• I hvilken grad kan ros virke motiverende for elevene? 

      Helgen, Ragnhild (Bachelor thesis, 2019)
      Å motivere elevene sine er viktig i arbeidet som lærer. Én måte for læreren å fremme elevenes motivasjon er gjennom ros. Ros er et begrep de fleste assosierer med noe positivt, men det er likevel ikke gitt at all ros har ...