• Vurdering i naturfag vg1 

      Helgen, Eva (Master thesis, 2019)
      I denne studien har jeg intervjuet tre naturfaglæreres vurderingspraksis på vg1 nivå. Intervjuene er analysert med tanke på å svare på problemstillingen: «Hvordan vurderer lærere elevene i naturfag Vg1?». For å diskutere ...