• Risikostyring i kraftmarkeder: En Extreme Value Theory tilnærming 

      Helgeland, Tor Håkon; Hjelmen, Henrik (Master thesis, 2019)
      Økt finansiell spekulasjon i kraftmarkeder som følge av deregulering og harmonisering i nyere tid har forsterket behovet for synliggjøring av risiko. Det å ta stilling til ekstreme hendelser vil være nødvendig for en ...