• Gysing av trepelar i permafrost 

      Helgeland, Ingjerd (Master thesis, 2011)
      Høg peling er ein annerkjent fundamenterinsmetode for hus bygd på permafrost. Fordelen med metodener at lufting mellom bakken og huskroppen motverkar at permafrosten tinar og får redusert bereevne. Om sommaren tinar den ...