• Simulering i sykepleierutdannelsen 

      Helgeland, Anette; Laursen, Heidi; Vestby, Henriette (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikt. Studiet belyser viktigheten av simulering med tanke på de ikke tekniske ferdighetene. Fokuset er rettet mot fem viktige temaer innen simulering; kommunikasjon, ikke-tekniske ferdigheter, tverrfaglig teamarbeid, ...