• A study of size fractions of metals in sedimented tunnel wash water 

      Helene Sundnes Kowollik (Master thesis, 2020)
      Hensikten med dette prosjektet var å undersøke hvilke størrelsesfraksjoner av forskjellige metaller som er tilstede i vaskevann fra vegtunneler med et hovedmål om å utvikle en behandlingsstrategi for tunnelvaskevann. Dette ...