• Forebygging av decubitus fra et sykepleieperspektiv 

   Hansen, Oda; Helgesen, Olivia (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan sykepleier kan jobbe aktivt for å forebygge decubitus hos pasienter som er innlagt på sykehus. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte ...
  • Fysisk aktivitet mot depresjon - pasientens vei til mestring 

   Almli, Veronica Eileen (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: «Hvordan kan pasienter med depresjon oppleve mestring ved hjelp av fysisk aktivitet?» Bakgrunn: Depresjon er en vanlig psykisk lidelse. Et problem ved depresjon er underbehandling, mulig grunnet pasientenes ...
  • «Hvordan er kvinners opplevelse av selvbildet og identitet etter mastektomi?» 

   Jørgensen, Tone Mette; Hvidsand, Helene (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og forekomsten har økt betydelig de siste tiårene. Ved brystkreft benytter man mastektomi som er en kirurgisk behandling hvor man fjerner hele brystet. Hensikten ...
  • Hvordan kan sykepleier bidra til livsstilsendring hos pasienter med påvist hjertesykdom? 

   Ørås, Bjørn Steinar; Stabell, Alexander (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er at sykepleier får økt innsikt i hva som kan bidra til livsstilsendring hos hjertesyke pasienter, samt hvilke utfordringer en kan møte og hvordan en kan takle disse i helsefremmingsarbeidet. ...
  • Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos hjemmeboende med demens? 

   Vasanthavasan, Sarukesi; Lervåg, Emilie Mari Bjørkavoll (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan sykepleiere kan bidra til å forebygge underernæring hos eldre hjemmeboende med demens. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Problemstillingen blir ...
  • Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos hjemmeboende pasienter med ALS? 

   Eide Hovelsen, Marthe Alexandra; Van Lonkhuizen, Christina Kløvning (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere fremme mestring hos hjemmeboende pasienter med ALS? Metode: En systematisk litteraturstudie basert på syv forskningsartikler og teori som er relevante for problemstillingen. ...
  • Hvordan kan sykepleier kartlegge smerte hos beboere med demens i institusjon? 

   Indreeide, June; Heitmann, Eirin Pettersen (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn Ca. 80% av de som bor på norske sykehjem har diagnosen demens. I praksisperiodene har vi opplevd ulike utfordringer angående smerte hos personer med demensdiagnose, samt kartlegging av smerte. Dette er et viktig ...
  • Hvordan kan sykepleier lindre engstelse hos hjemmeboende pasienter med kols? 

   Hjelme, Christian; Ødegård, Lasse (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Lungesykdommer, medregnet KOLS, er den fjerde hyppigste dødsårsaken i Norge. I tillegg til de fysiske symptomene, kan KOLS også føre med seg psykiske utfordringer som engstelse. Dette kan, ifølge Folkehelseinstituttet, ...
  • Hvordan kan sykepleiere forebygge underernæring hos eldre pasienter i sykehjem? 

   Paulsen, Hanne Emilie; Tyse, Anna Isnes (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikt: Hensikten med denne studien er å belyse nyttig kunnskap og tiltak for hvordan sykepleiere kan forebygge underernæring hos eldre i sykehjem. Bakgrunn: Underernæring er en tilstand som er vanlig hos eldre som er ...
  • Hvordan opplever kvinner seksualitet etter gjennomgått behandling for gynekologisk cancer? 

   Giske, Karoline Johansen (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: I 2022 ble 1770 kvinner diagnostisert med kreft i kjønnsorganene (Cancer Registry of Norway, 2023, s. 45). I tillegg viser tall fra Kreftregisteret (2023) at stadig flere overlever kreftsykdommen, noe som vil si ...
  • Kommunikasjon med kreftpasienter i en palliativ fase 

   Lind, Ingrid; Mathiesen, Ellen Erdal (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Forekomsten av kreft er økende. Dersom behandlingen ikke kan helbrede pasienten, endres fokuset til palliativ omsorg. Kommunikasjon er en viktig og omfattende sykepleieoppgave, og et sentralt ledd i utførelsen ...
  • Mestring i hjemmebasert rehabilitering 

   Kronstad, Anja Grindeland; Moen, Ida-Malén Otterlei (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Slagpasienters liv og hverdag endres brått ved akutt sykdom. Hjemmerehabilitering er et effektivt behandlingstilbud. Det er ikke avklart hva som er den beste formen for slagrehabilitering, men tidlig rehabilitering ...
  • A model for guidance and reflection in practice studies for nursing students 

   Helberget, Lindis Kathrine; Vasset, Frøydis Perny; Frilund, Marianne Louise; Teige, Barbro Catharina; Molnes, Sven Inge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   A qualitative study conducted at a university in Norway examines how a guidance model can affect students’ learning situations in practice studies in specialised health care. Different factors in practice studies can affect ...
  • Nursing and Biomedical Laboratory Science (BMLS) Students´ Interprofessional Training in the Simulation Laboratory 

   Vasset, Frøydis Perny; Helberget, Lindis Kathrine; Almås, Synnøve Hoseth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: The purpose of this study is to present nursing and Biomedical Laboratory Science (BLMS) students’ perceptions of interprofessional education and collaborative practice in a simulation laboratory. Method: A ...
  • A qualitative study of supervisors' experiences with nursing students in practice, a new guidance model 

   Vasset, Frøydis Perny; Molnes, Sven Inge; Helberget, Lindis Kathrine; Teige, Barbro Catharina; Frilund, Marianne Louise (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Introduction Clinical practice stimulates students to use their critical thinking skills for problem solving. Collaboration between educational institutions and practices can also be challenging. Aim This study aimed to ...
  • Sjukepleiarar si erfaring med palliativ omsorg til kvinner med brystkreft i heimen. 

   Aarflot, Anika Karen Sandholt; Dahl, Malin Remø (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikta med oppgåva vår er å setje søkjelys på eit tema som er blitt meir aktuelt dei siste åra. Død i heimen hjå kreftsjuke pasientar har blitt meir normalt, og fleire ynskjer dette alternativt. Sjølv om overlevingsraten ...
  • Tidlig identifisering av sepsis 

   Høgnes, Anette Johansen; Håpnes, Mia Kvandal (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Sepsis er en betennelsestilstand som skyldes infeksjon eller bakterier i blodomløpet. Årlig blir rundt 10 000 pasienter innlagt på norske sykehus med spørsmål om sepsis. Tilstanden har en høy dødelighet som er ...
  • Tidspress i helsevesenet 

   Lied, Ingvild Borge; Lindgren, Moa Lovisa (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Gjennom flere praksisperioder har vi erfart utfordringer rundt utøvelsen av den ideelle sykepleie. Dette grunnet manglende tid da det legges stor vekt på effektivisering. Sykepleie av kvalitet kjennetegnes blant ...
  • Underernæring på sykehjem 

   Søvik, Frida Helen Tryggestad; Renland, Regine Waagaard (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Underernæring på sykehjem er et alvorlig folkehelseproblem som har vært knyttet til en betydelig økning i risikoen for dødelighet og sykelighet (WHO, 2005). Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvilke ...