• Forebygging av decubitus fra et sykepleieperspektiv 

   Hansen, Oda; Helgesen, Olivia (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan sykepleier kan jobbe aktivt for å forebygge decubitus hos pasienter som er innlagt på sykehus. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte ...
  • Nursing and Biomedical Laboratory Science (BMLS) Students´ Interprofessional Training in the Simulation Laboratory 

   Vasset, Frøydis Perny; Helberget, Lindis Kathrine; Almås, Synnøve Hoseth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: The purpose of this study is to present nursing and Biomedical Laboratory Science (BLMS) students’ perceptions of interprofessional education and collaborative practice in a simulation laboratory. Method: A ...
  • Sjukepleiarar si erfaring med palliativ omsorg til kvinner med brystkreft i heimen. 

   Aarflot, Anika Karen Sandholt; Dahl, Malin Remø (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikta med oppgåva vår er å setje søkjelys på eit tema som er blitt meir aktuelt dei siste åra. Død i heimen hjå kreftsjuke pasientar har blitt meir normalt, og fleire ynskjer dette alternativt. Sjølv om overlevingsraten ...
  • Tidspress i helsevesenet 

   Lied, Ingvild Borge; Lindgren, Moa Lovisa (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Gjennom flere praksisperioder har vi erfart utfordringer rundt utøvelsen av den ideelle sykepleie. Dette grunnet manglende tid da det legges stor vekt på effektivisering. Sykepleie av kvalitet kjennetegnes blant ...
  • Underernæring på sykehjem 

   Søvik, Frida Helen Tryggestad; Renland, Regine Waagaard (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Underernæring på sykehjem er et alvorlig folkehelseproblem som har vært knyttet til en betydelig økning i risikoen for dødelighet og sykelighet (WHO, 2005). Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvilke ...